The School Boy Gambler(episode 28)(O&D comedy) Nigeria comedy skit video

Đang tải...

Cảm ơn! Chia sẻ với bạn bè của bạn!

Bạn không thích video này. Cảm ơn ý kiến ​​phản hồi của bạn!

Thêm by vandungldc
9 Lượt xem
The day I almost gambled with my life. Watch this very funny comedy skit from O&D comedy. It a story of a student gambler.
Watch and subscribe to our YouTube channel for more videos.
Call :-(+2348166022233) for advert placement and general enquiries.

WhatsApp:-(+2347089397717)
Thể loại
Comedy

Gửi bình luận